Deratyzacja i profesjonalne środki do deratyzacji


Celem programu jakim deratyzacja Białystok jest zapewnienie wymaganego dobrostanu sanitarno-epidemiologicznego ludności. Jest to system działań organizacyjnych, sanitarnych, sanitarno-higienicznych i eksterminacyjnych mających na celu regulację liczebności gryzoni (deratyzacja) oraz niszczenie owadów (dezynsekcja).

Deratyzacja https://centrumdezynfekcji.pl/deratyzacja/ to zespół działań mających na celu zwalczanie gryzoni, które są źródłem i nosicielami wielu chorób zakaźnych. Dezynsekcja to zespół działań profilaktycznych i eksterminacyjnych mających na celu całkowite wytępienie lub ograniczenie (do bezpiecznego poziomu) stawonogów mających znaczenie epidemiologiczne i sanitarno-higieniczne oraz ochronę ludzi przed ukąszeniami owadów i kleszczy.

Zgodnie z normami i przepisami sanitarnymi, instytucja odpowiedzialna za utrzymanie budynków mieszkalnych musi regularnie przeprowadzać deratyzację i dezynsekcję w pomieszczeniach wspólnych, piwnicach i piwnicach technicznych.

Zabieg tępienia gryzoni dzieli się na profilaktyczny i eksterminacyjny

Podczas profilaktycznej deratyzacji w Białymstoku gryzonie pozbawiane są pożywienia i picia w rejonie, w którym znajdują się ich nory i gniazda.

Eksterminacja jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji i musi odbywać się przez cały rok. Eksterminacja szkodników wymaga zastosowania metod biologicznych, chemicznych i mechanicznych.

Metoda mechaniczna polega na stosowaniu podczas zwalczania gryzoni pułapek, potrzasków, przynęt, repelentów itp.

Najważniejszą i najskuteczniejszą metodą zwalczania szkodników jest metoda chemiczna, która polega na stosowaniu środków chemicznych zawartych w przynętach pokarmowych.

Produkty do zwalczania owadów i gryzoni

Od dawna wiadomo, że “nieproszeni goście“, a mianowicie gryzonie i owady, mogą nie tylko zniszczyć meble, rzeczy osobiste, rośliny na wsi, ale także być nosicielami różnych chorób zakaźnych. Co więcej, tacy “goście” mogą być przerażający zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Aby uniknąć takich konsekwencji, często konieczne jest inwestowanie w usługi sanitarne w celu wyeliminowania małych gryzoni, owadów i dezynfekcji środowiska.

Wśród prezentowanych produktów znajdziecie nie tylko środki owadobójcze – preparaty do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Dla jeszcze większej wygody oferujemy również maski do respiratorów, kombinezony, opryskiwacze i wiele innych.